طراحی و تولید فرغون دامداری و مرغداری

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

قیمت دستگاه پلت مرغداری 3 تن در ساعت

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

خط کامل ماشین آلات خوراک دان آماده

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

دستگاه پلت 2 تن در ساعت (سایز 250)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

طرز کار فرغون باسکول دار خوراک دام و طیور

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

دستگاه پلت سایز 250 رینگی ظرفیت 2 تن در ساعت با دای 4

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

دستگاه پلت سایز 350 گیربکسی رینگی

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

انیمیشن خط تولید خوراک پلت

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

انیمیشن اکسترودر

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

هاپر دیجیتال 600 کیلویی

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

میکسر صنعتی خوراک دام و مراحل ساخت آن